KVO Energy
Menu
Elektromontāža

Elektromontāžas un elektroinstalācijas pakalpojumi:

  1. Izbūvējam ēku iekšējo elektroinstalāciju un ārējos tīklus (mājām, daudzīvokļu ēkām, ofisiem, ražošanas ēkām)
  2. Izbūvējam zibensaizsardzības un pārsprieguma sistēmas
  3. Piedāvājam arī nodrošināt Elektroietaišu izbūves darbu vadību un būvuzraudzību

Veicam elektroinstalācijas mērījumus:

  • Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus;
  • Cilpa “fāze-nulle” pretestības mērījumus;
  • Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude;
  • Zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības mērījumus;
  • Zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes mērījumus;
  • Pārejas pretestības mērījumus.

Pēc mērījumu veikšanas tiek sagatavots atzinums priekš bulvaldes vai arī atbilstoši ugunsdrošības prasībām par ēkas nodošanu ekspluatācijā. (MK noteikumi Nr.238)

Par elektromontāžas darbiem kontaktēties pa tālr.: 26577476 vai sūtīt e-pastu: kaspars@kvoenergy.lv

Elektriskie mērījumi